Bøgda rundt 2018 avlyst

Pga at få klarte å stille lag blir «Bøgda rundt» 4. juni avlyst