ÅRSMØTE I FROL IL 2018 . Nå oppdatert med sakliste

Torsdag 15. mars kl 19 avholdes årsmøte i Frol il i seminarrommet i Trønderhallen.

 

Stemmerett for æresmedlemmer og betalende medlemmer over  15 år.

Velkommen

Styret

PS: Husk å betal medlemskontingenten for 2018!

Sakliste til årsmøte i Frol idrettslag 2017

Årsmelding for Frol IL for 2017

Årsmøtesak Løypekjøring på Frolfjellet 

ORGANISASJONSPLAN FOR FROL IL