ÅRSMØTE I FROL IL 2018

Torsdag 15. mars kl 19 avholdes årsmøte i Frol il i Trønderhallen.

Saker til årsmøtet meldes styret innen  1. mars.

Velkommen

Styret

PS: Husk å betal medlemskontingenten for 2018!