O-Trampen Staup

Det er områder rundt det nye helsehuset på Staup hvor det er nysådd plen og blomstereng. Det anmodes å bruke stier og veger rundt disse områdene, og ikke ta snarveger over.